Istıslâh (Mesâlih-i Mürseleyi Dikkate Alma)

Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN Istıslah, genel olarak maslahat-ı mürseleyi dikkate alma, ona göre hüküm verme anlamına gelir. Maslahat, asıl itibariyle, yararı sağlama (celb-i menfaat) veya...

Fıkıhta İstihsan Metodu

Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN İstihsan, sözlükte, güzel bulmak anlamına gelir. Terim olarak ise değişik biçimlerde tanımlanmıştır. Hanefi usulcü ve fakih Serahsi istihsanın değişik tanımlarına işaret etmektedir....

Medine Ehli Amelinin Fıkhî Değeri

Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN Medine, Hz. Peygamberin hicretten itibaren ömrünü tamamladığı şehirdir. Ahkam âyetlerinin büyük çoğunluğu Medine döneminde inmiş ve şer‘i hükümlerin tamamına yakını Medine’de belirlenmiştir....

Sahabî Sözünün Fıkhî Değeri

Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN Hadis bilginleri Hz. Peygamberi görmüş olan her mümini sahabî olarak nitelerken fıkıh usulü bilginlerine göre, örfen arkadaş denebilecek bir süre Hz. Peygamberle...

Hadis Usulü

Ebu Gudde ve Sünnet Kavramı

Abdulfettah Ebû Gudde Âlimler, ilgi alanlarına ve bilgilerine göre bu terim için birçok farklı tanımlar getirmişlerdir. Örneğin, sünneti, şer'î delillerden biri olarak kabul eden usulcüler...

Tefsir Usulü

Tefsîr Niçin Gereklidir

Prof. Dr. Muhsin DEMİRCİ Kur’ân’ı tefsîr etmeyi zorunlu kılan bazı hususlar vardır. Bunları  şöyle sıralamak mümkündür: 1. Bilindiği gibi semâvî kitapların sonuncusu ve en mükemmeli Kur’ân-ı...

Fıkıh Usulü

Fıkıhta İstihsan Metodu

Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN İstihsan, sözlükte, güzel bulmak anlamına gelir. Terim olarak ise değişik biçimlerde tanımlanmıştır. Hanefi usulcü ve fakih Serahsi istihsanın değişik tanımlarına işaret etmektedir....

Mezhebler Tarihi

Siyâsî Anlaşmazlıklar ve İç Savaşlar

Prof. Dr. Mevlüt ÖZLER Hz. Peygamber’in vefatından sonra hilafet görevini yürüten ilk iki halife Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer devrinde Müslümanlar arasında birlik, beraberlik...

Mevzu (Uydurulmuş) Hadisler
www.mevzuhadisler.com

Bir Hadis Türü Öğrenelim

Muallak Hadis ve Örnek İncelemeler

Prof. Dr. Abdullah AYDINLI Muallak Hadis, senedinin müellif tarafı, bir veya birkaç râvîsi atlanmış gibi eksik olan hadîstir. Bu eksik kısımda, aslında râvî bulunup da...

Ehli Sünnet Ve'l-Cemaat Mezhebi

Istıslâh (Mesâlih-i Mürseleyi Dikkate Alma)

Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN Istıslah, genel olarak maslahat-ı mürseleyi dikkate alma, ona göre hüküm verme anlamına gelir. Maslahat, asıl itibariyle, yararı sağlama (celb-i menfaat) veya...